CO NABÍZÍME

VÝZKUM

Zpracování studií a analýz podle zadání v oblastech sociální politika, sociální práce, sociální služby aj.

PORADENSTVÍ

Profesionální konzultační a metodická podpora v oblastech sociální politika, sociální práce, sociální služby, human centered design aj.

PROJEKTOVÁ ČINNOST

Záměr realizace projektů zaměřených na systémové změny v oblasti prohlubování specifických kompetencí sociálních pracovníků.