NÁŠ TÝM

Melanie Zajacová

Melanie Zajacová

Baví mě sociální práce jako profese. Již od dob svých studií sociální práce se stále učím, rozvíjím své dovednosti a vymýšlím nové možnosti. Strávila jsem mnoho hodin dobrovolnictvím, vybudovala neziskovou organizaci a řídila organizaci zřizovanou městem. Posledních šest let je mým zaměstnavatelem Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde jsem zodpovědná za koncepční činnosti v oblasti sociální práce v mantinelech stanovených veřejným právem. Účastním se akademických diskusí. Mým cílem je činnostmi Národního centra sociálních studií propojovat vzájemně akademickou sféru a praxi, budovat datovou základnu oboru sociální práce a přispět k tomu, aby i ostatní dělali sociální práci dobře a rádi a měli k tomu skvělé podmínky.

Kateřina Šámalová

Kateřina Šámalová

Zajímám se dlouhodobě o souvislosti nerovností ve vzdělávání osob se zdravotním postižením a také o proces profesionalizace sociální práce. Studovala jsem sociální práci, zapojuji se do různých aktivit směřujících ke zlepšení podmínek pro studenty se zdravotním postižením a předávám své zkušenosti dál. Na akademické půdě přednáším sociální právo, sociální politiku a sociální správu, publikuji texty zaměřené na přínosy oboru sociální práce pro společnosti a vedu Katedru sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Sociální práce dokáže reagovat do hloubky na aktuální problémy a podněcuje změny u jedince i společnosti. Proto se v týmu Národního centra sociálních studií chci věnovat konkrétním výzkumným projektům, ať už vlastním, nebo těm, které si u nás někdo zadá, abychom jejich výsledky přibližovali veřejnosti. Nechceme dělat výzkumy do šuplíku

Zuzana Truhlářová

Zuzana Truhlářová

Věnuji se problematice pregraduálního vzdělávání v oblasti sociální práce a zaměřuji se též na oblast zdravotně sociální péče pro seniory. Mým dlouholetým působištěm je Hradec Králové, dříve na pozici ředitelky Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, nyní na pozici vedoucí Katedry speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě téže univerzity. Investice do vzdělávání a do pracovní síly v sociální oblasti se mnohonásobně do společnosti vrací, a proto jsem se intenzivně angažovala v problematice ekonomického posílení vzdělávacích oborů sociální práce. Nositeli oboru sociální

práce jsou sociální pracovníci, profesionálové. Národní centrum sociálních studií chce doplnit spektrum stávajících organizací a přinášet nová řešení, podložená empirickými daty a zkušenostmi. Na vzniku těchto nových produktů se budu moc ráda podílet.

Martina Švehlová

Martina Švehlová

on-line marketing a PR, fundraiser, web master

Když jsme se v loňském roce po letech potkaly s Melanií, objevila jsem v sobě nový dar. Umím dávat lidem otázky a vést je k podstatě toho, co skutečně chtějí a proč. Pomůžu jim najít kořeny jejich motivace, strhnout je k akci, do všech liju supr kafe a naslibuju hory doly, aby se do toho pustili.
 
Tak se mi s Mel podařilo navnadit partu akademiček k tomu, aby se začaly věnovat něčemu, čemu sice nerozumím, ale srdce mě tam táhne, a pak jsem neplánovaně odjela pracovně na Bali, odkud sleduju, jak se snaží chuděrky dodělat web a moc jim držím palce. Po návratu se ráda pustím do doklepnutí webu, marketingu a PR, kreativních projektů a požírání štrůdlů v jejich VIP společnosti.

Matěj Lejsal

ZAKLADATELÉ

Jak je zřejmé z identity zakladatelů NCSS, stojí za jeho vznikem tři názorové zdroje. Zkušenosti zakladatelky a mnohaleté vedoucí katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze PhDr. Jiřiny Šiklové, profesionální zkušenosti mezinárodně uznávaného experta prof. JUDr. Igora Tomeše, CSc., a ing. Petra Víška, ředitele občanského sdružení Socioklub, které působí v oblasti teorie a praxe sociální politiky.

Jejich zkušenosti vedly ke společnému názoru, že je třeba vytvořit nový nestátní subjekt, který by se angažoval v oblasti teorie, studia a praxe sociální politiky a přitom zejména rozvíjel regionální aspekty v sociální politice. To odráží především přesvědčení, že právě regionální prizma sociální politiky, program regionální (a místní) dlouhodobé sociální udržitelnosti je nejvýznamnějším aspektem moderní sociální politiky a je také klíčovou oblastí sociální politiky Evropské unie. Členské státy EU dospěly k poznání, že sociální soudržnost v celé EU je pozitivní podmínkou ekonomického rozvoje v Evropě. Sociální napětí je omezující kategorií pro ekonomický rozmach. Společným jmenovatelem sociální politiky EU je solidarita mezi státy, regiony, obcemi i lidmi. I když sociální oblast je ponechána v pravomoci jednotlivých států, přece jen nově formulovaná politika „otevřené koordinace“ (open coordination) znamená sledovat společné principy a plnit dohodnutá minima (benchmark indicators). Tím sociální politika členských států EU dostává směr i jistá omezení. Největší důraz se přitom klade na vyrovnávání rozdílů mezi regiony, a na to EU uvolňuje mimo jiné i zdroje ze sociálních a strukturálních fondů. Proto je důležité rozvíjet cílevědomou sociální politiku v krajích a městech.

Také proto si nově vzniklý subjekt osvojil ambiciózní adjektivum „národní“, protože chce usilovat o to, aby se v jeho činnosti naplnila myšlenka spolupráce regionů, měst, pracovišť a institucí působících na celém území České republiky.

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.

Ing. Petr Víšek

Ing. Petr Víšek

SPRÁVNÍ RADA

PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.
Ing. Petr Víšek
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.